คำอวยพรจากคณะผู้บริหาร

สงกรานต์ 2565 นี้ขอให้คลายจากทุกข์โศก ให้ปลอดโรคพ้นภัยที่มัวหมอง ให้มีโชค มากด้วยลาภเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวังดังใจเทอญ