วันพฤหัส 24 ธันวาคม 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้ชื่อ “โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี โดยมีบริษัทเอเชีย แปซิฟิค โปรแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย

Read More
วันศุกร์ 11 ธันวาคม 2558

ดร.สรรเพชร นุศรีอัน ร่วมกิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30น. ดร.สรรเพชร นุศรีอัน ร่วมกิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” พร้อมกับคนทั่วประเทศ

Read More
วันเสาร์ 5 ธันวาคม 2558

นักศึกษาวิชาทหาร วท.กาญจนาภิเษกอุดรธานี ไปร่วมพิธิสวนสนาม เนื่องในวันชาติไทย

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นักศึกษาวิชาทหาร วท.กาญจนาภิเษกอุดรธานี ไปร่วมพิธิสวนสนาม เนื่องในวันชาติไทย โดยมีลูกเสือวิสามัญร่วมเดินขบวนไปด้วยความพร้อมเพียงกันสวยงาม

 

 

 

Read More
วันอาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2558

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา)

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2559 นักเรียน ภาคปกติ ก็สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ว

Read More