Navigation
วันพุธ 27 กรกฎาคม 2559

ประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

Read More
วันพุธ 11 พฤษภาคม 2559

ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เรื่องการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดในหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด)

ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดในหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด)

Read More
วันจันทร์ 18 มกราคม 2559

วันงานก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 123 ปี

เนื่องในวันงานก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 123 ปี คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึษา ร่วมรำบวงสรวง

Read More
วันพุธ 13 มกราคม 2559

เชิดชูพระคุณครู Teachers (Full Version) : 7-Eleven Thailand

เนื่องจากใกล้วัรครูแห่งชาติ ปี 2559 เราขอเชิดชูพระคุณครูทุกท่าน ที่คอยอยู่เคียงข้างลูกศิษย์เสมอ

น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที
แม้งานหนักเหน็ดเหนื่อยไม่เคยบ่น
สู้อดทนส่งเสริมศิษย์พิชิตฝัน
สู้อุตส่าห์สั่งสอนทุกวี่วัน
จิตมุ่งมั่นอบรมจริยา
หวังเห็นศิษย์ก้าวหน้าในชีวิต
โดยอุทิศแรงกายให้สมค่า
คำว่าครูผู้ที่ใช้ซึ่งปัญญา
แก้ปัญหานานาประการ
มีเมตตาปรานีเป็นที่ตั้ง
คอยเหนี่ยวรั้งศิษย์รักทุกสถาน
คอยชี้แนะช่วยเหลือและเจือจาน
ศิษย์จึงผ่านอุปสรรคทุกสิ่งไป
แม้งานหนักอย่างไรไม่เคยท้อ
เพียงแต่ขอศิษย์รักที่เติบใหญ่
มีวิชาความรู้ตลอดไป
เพื่อไว้ใช้เลี้ยงชีพสำหรับตน
ขอน้อมจิตวันทาบูชาครู
ขอเชิดชูปูชนีย์คุณมากล้น
ขอกตัญญูต่อครูทุกทุกคน
ขอกุศลแห่งความดีคุ้มครองครู ฯ

Read More
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

ออกแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ณ รร.ชุมชนโนนสูง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 10:45 น. ออกแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ณ รร.ชุมชนโนนสูง

Read More
วันพุธ 6 มกราคม 2559

สำนักงบประมาณติดตามการดำเนินงาน โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

สำนักงบประมาณติดตามการดำเนินงาน โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ วิทยาลันเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วันที่ 6 มกราคม 2559

 

Read More
วันพฤหัส 24 ธันวาคม 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้ชื่อ “โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี โดยมีบริษัทเอเชีย แปซิฟิค โปรแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย

Read More
วันศุกร์ 11 ธันวาคม 2558

ดร.สรรเพชร นุศรีอัน ร่วมกิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30น. ดร.สรรเพชร นุศรีอัน ร่วมกิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” พร้อมกับคนทั่วประเทศ

Read More