Navigation
วันพุธ 31 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคมนาคม

Read More
วันพุธ 17 พฤษภาคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

Read More
วันพุธ 17 พฤษภาคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และยาม

Read More
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก-จนท.ประชาสัมพันธ์

Read More
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

Read More
วันจันทร์ 10 เมษายน 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำงานประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

Read More
วันอังคาร 4 เมษายน 2560

เอกสารประกอบการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบที่นี่

Read More