Navigation
วันพุธ 10 เมษายน 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันอังคาร 19 มีนาคม 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันพฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562

พิธีมอบครุภัณฑ์การศึกษา

นายก อบจ.เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม และมอบชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เดินทางเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม นวัตกรรมการศึกษาสู่อนาคต THAILAND 4.0 พร้อมเป็นเกียรติมอบชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 8 วิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี โดยมี นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ

Read More
วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันอังคาร 15 มกราคม 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันจันทร์ 7 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2561

กีฬาสีภายใน-ปีการศึกษา61

Read More
วันจันทร์ 24 ธันวาคม 2561

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันอังคาร 27 พฤศจิกายน 2561

เผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

Read More