Navigation
วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ไฟฟ้ากำลัง) และตำแหน่งบรรณารักษ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ไฟฟ้ากำลัง) และตำแหน่งบรรณารักษ์

Read More
วันศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาไทย)

Read More
วันพฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

Read More
วันศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Read More
วันพฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ภาษาไทย)

Read More
วันพุธ 31 ตุลาคม 2561

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

Read More
วันพุธ 17 ตุลาคม 2561

ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน

Read More