Navigation
วันอาทิตย์ 26 สิงหาคม 2561

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาพดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

Read More
วันพุธ 25 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Read More
วันพฤหัส 19 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำงานการบัญชี

Read More
วันอังคาร 17 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำงานการบัญชี

Read More
วันจันทร์ 9 กรกฎาคม 2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Read More
วันพุธ 4 กรกฎาคม 2561

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการบัญชี

 

Read More
วันศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561

นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฯ เปิดการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561
นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสงเป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย กิจกรรม
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมและสาธิตการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพร
ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลนาทับกุง
อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เป็นการพัฒนา ต่อยอด นวัตกรรม

Read More
วันพฤหัส 3 พฤษภาคม 2561

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการ อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย กิจกรรม
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมและสาธิตการผลิตอาหารสัตว์ ระหว่างวันที่
1-4 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลนาม่วง
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

Read More