Navigation
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

Read More
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562

ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันพุธ 22 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

Read More
วันพุธ 22 พฤษภาคม 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยปฐมนิเทศ ปวช.62 ปวส.62

Read More
วันพุธ 10 เมษายน 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันอังคาร 19 มีนาคม 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันพฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562

พิธีมอบครุภัณฑ์การศึกษา

นายก อบจ.เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม และมอบชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เดินทางเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม นวัตกรรมการศึกษาสู่อนาคต THAILAND 4.0 พร้อมเป็นเกียรติมอบชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 8 วิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี โดยมี นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ

Read More