Navigation
วันศุกร์ 23 สิงหาคม 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันพุธ 7 สิงหาคม 2562

สถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มีสื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ ภายในวิทยาลัย โดยการขับเคลื่อนด้วยโครงการ zero waste

สถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มีสื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ ภายในวิทยาลัย โดยการขับเคลื่อนด้วยโครงการ zero waste

Read More
วันศุกร์ 2 สิงหาคม 2562

มอบเกียรติบัตรการประกวดแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

มอบเกียรติบัตรการประกวดแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

Read More
วันอังคาร 23 กรกฎาคม 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันพุธ 29 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

Read More