Navigation
วันพุธ 14 ตุลาคม 2563

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More
วันศุกร์ 21 สิงหาคม 2563

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2563

Read More
วันพุธ 19 สิงหาคม 2563

ฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันพุธ 15 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More
วันศุกร์ 26 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันจันทร์ 15 มิถุนายน 2563

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More
วันพุธ 10 มิถุนายน 2563

รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Read More
วันจันทร์ 8 มิถุนายน 2563

รายงานการประเมินโครงการโครงการสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโครงการสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ชื่อผู้ประเมิน : นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร

ปีที่ประเมิน : 2561

Read More