Navigation
วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันพุธ 29 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

Read More
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2562

ประกาศยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันพุธ 22 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

Read More
วันพุธ 22 พฤษภาคม 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยปฐมนิเทศ ปวช.62 ปวส.62

Read More