Navigation
วันพฤหัส 15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

Read More
วันศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Read More
วันพฤหัส 1 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ภาษาไทย)

Read More
วันพุธ 31 ตุลาคม 2561

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

Read More
วันพุธ 17 ตุลาคม 2561

ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน

Read More
วันอาทิตย์ 26 สิงหาคม 2561

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาพดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

Read More
วันพุธ 25 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Read More
วันพฤหัส 19 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำงานการบัญชี

Read More