Navigation
วันศุกร์ 26 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ครั้งที่ 2)

Read More
วันพฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

Read More
วันจันทร์ 15 มีนาคม 2564

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
วันพฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
วันพุธ 20 มกราคม 2564

สายด่วน 1374 กอ.รมน.รับแจ้งเหตุความมั่นคง

สายด่วน

Read More
วันอังคาร 19 มกราคม 2564

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
วันพฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563

เผยเเพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
วันพุธ 9 ธันวาคม 2563

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2564

ใบสมัคร

Read More