Navigation
วันพุธ 15 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More
วันศุกร์ 26 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันจันทร์ 15 มิถุนายน 2563

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More
วันพุธ 10 มิถุนายน 2563

รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Read More
วันจันทร์ 8 มิถุนายน 2563

รายงานการประเมินโครงการโครงการสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโครงการสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ชื่อผู้ประเมิน : นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร

ปีที่ประเมิน : 2561

Read More
วันจันทร์ 8 มิถุนายน 2563

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ผู้วิจัย นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร

ปีที่วิจัย 2562

Read More
วันศุกร์ 5 มิถุนายน 2563

กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563

ณ อาคาร 7 โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันอังคาร 2 มิถุนายน 2563

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More