Navigation
วันพฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
วันพุธ 20 มกราคม 2564

สายด่วน 1374 กอ.รมน.รับแจ้งเหตุความมั่นคง

สายด่วน

Read More
วันอังคาร 19 มกราคม 2564

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
วันพฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563

เผยเเพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
วันพุธ 9 ธันวาคม 2563

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2564

ใบสมัคร

Read More
วันอังคาร 24 พฤศจิกายน 2563

เผยเเพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
วันพุธ 18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Read More
วันพุธ 14 ตุลาคม 2563

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More