Navigation
วันอังคาร 26 พฤศจิกายน 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 ประจำปีการศึกษา 2563

Read More
วันอังคาร 29 ตุลาคม 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันจันทร์ 30 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัครยาม (รอบ2)

Read More
วันศุกร์ 27 กันยายน 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันศุกร์ 27 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม

Read More
วันพฤหัสบดี 5 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม

Read More
วันศุกร์ 23 สิงหาคม 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

Read More
วันพุธ 7 สิงหาคม 2562

สถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มีสื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ ภายในวิทยาลัย โดยการขับเคลื่อนด้วยโครงการ zero waste

สถานศึกษาคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มีสื่อนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ ภายในวิทยาลัย โดยการขับเคลื่อนด้วยโครงการ zero waste

Read More