Navigation
วันอาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม

Read More
วันอาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (วิทยาศาสตร์)

Read More
วันพุธ 12 พฤษภาคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ประจำวิชาวิทยาศาสตร์)

Read More
วันพุธ 12 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม

Read More
วันศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564

เผยแพร่งบการเงิน เดือน มีนาคม

Read More
วันพุธ 28 เมษายน 2564

รูปแบบการสร้างประสิทธิภาพงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ด้วยหลักการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันพุธ 28 เมษายน 2564

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันศุกร์ 26 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ครั้งที่ 2)

Read More