Navigation
วันพฤหัส 28 ธันวาคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Read More
วันพฤหัส 14 ธันวาคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Read More
วันพุธ 13 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

Read More
วันพุธ 22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read More
วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

Read More
วันศุกร์ 29 กันยายน 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคมนาคม

Read More
วันพุธ 17 พฤษภาคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

Read More