Navigation
วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

Read More
วันศุกร์ 29 กันยายน 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคมนาคม

Read More
วันพุธ 17 พฤษภาคม 2560

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

Read More
วันพุธ 17 พฤษภาคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และยาม

Read More
วันพฤหัส 3 พฤศจิกายน 2559

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1

Read More
วันพฤหัส 3 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 180 มม. ฐานเหล็กหล่อชิ้นเดียวกันพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี 2560

Read More
วันศุกร์ 13 พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ประจำวิชาภาษาไทย และประจำวิชาวิทยาศาสตร์)

Read More