วันพุธ 11 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ช่างยนต์)

Read More
วันอังคาร 10 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย) ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More
วันอังคาร 9 มกราคม 2561

เรื่อง การจัดซื้อชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอร์สแวร์ทำงานแบบอินเตอร์แอคทีฟด้วย wifi แท็ปเล็ทและคอมพิวเตอร์

เรื่อง การจัดซื้อชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอร์สแวร์ทำงานแบบอินเตอร์แอคทีฟด้วย wifi แท็ปเล็ทและคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

Read More
วันพฤหัส 28 ธันวาคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Read More
วันพฤหัส 14 ธันวาคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Read More
วันพุธ 13 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

Read More
วันพุธ 22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read More
วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

Read More