Navigation
วันศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
วันศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๔ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง การประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๔ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
วันจันทร์ 1 ตุลาคม 2561

ประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์ฝึกอบรมนวัตกรรมการศึกษาสู่อนาคต Thailand ๔.๐ ชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์ฝึกอบรมนวัตกรรมการศึกษาสู่อนาคต Thailand ๔.๐ ชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
วันจันทร์ 28 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More
วันพุธ 23 พฤษภาคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More
วันพุธ 9 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More