Navigation
วันจันทร์ 28 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More
วันพุธ 23 พฤษภาคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างขั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More
วันพุธ 9 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More
วันพุธ 9 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More
วันศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันพฤหัส 3 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครู (ช่างยนต์)

Read More
วันศุกร์ 27 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (ช่างยนต์)

Read More
วันอังคาร 17 เมษายน 2561

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง กำหนดวันเปิด ปิด สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read More