Navigation
วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

Read More
วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562

นิเทศแผนธุรกิจ ครั้งที่ 3-61

ภาพนิเทศแผนธุรกิจ ครั้งที่ 3

Read More
วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562

นิเทศแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2-61

ภาพนิเทศแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2

Read More
วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562

นิเทศแผนธุรกิจ ครั้งที่ 1-61

ภาพการนิเทศแผนธุรกิจ ครั้งที่ 1 

Read More
วันศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

มอบเกียรติบัตรประกวดแผนธุรกิจ

ภาพมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม และผลการประกวดแผนธุรกิจ

Read More
วันอาทิตย์ 30 กันยายน 2561

ศึกษาดูงาน61

ภาพประกอบการศึกษาดูงาน ณ ร้านสามพี่น้อง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
 

Read More
วันอาทิตย์ 26 สิงหาคม 2561

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ภาพดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

Read More
วันเสาร์ 25 สิงหาคม 2561

ประกวดแผนธุรกิจ61

ภาพประกวดแผนธุรกิจ

Read More