Navigation
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม 2560

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ ได้เป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวกาชาด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม พ.ศ  2560

Read More
วันศุกร์ 30 ธันวาคม 2559

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯได้เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ณ สถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ปตท.อุดรสยามปิโตรเลียม จังหวัดอุดรธานี

Read More
วันจันทร์ 30 พฤษภาคม 2559

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ นักเรียน-นักศึกษา ชั้นปีที่ 1

Read More
วันจันทร์ 30 พฤษภาคม 2559

โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาโรงเรียน

Read More
วันพฤหัส 21 มกราคม 2559

งาน Open House

Read More
วันจันทร์ 18 มกราคม 2559

วันงานก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 123 ปี

เนื่องในวันงานก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 123 ปี คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึษา ร่วมรำบวงสรวง

Read More
วันอาทิตย์ 3 มกราคม 2559

โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2559

Read More
วันพุธ 30 ธันวาคม 2558

งานปีใหม่แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2559

Read More