Navigation
วันพฤหัส 23 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมวันวชิราวุธ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.6) ถวายราชดุดีและบำเพ็ญประโยชน์

คณะผู้บริหาร ครู และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.6) โดยจัดกิจกรรมถวายราชดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 23 พศจิกายน 2560

Read More
วันจันทร์ 16 ตุลาคม 2560

โครงการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ คณะรองผู้อำนวยการ ฯ จัดโครงการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2560

  …

Read More
วันศุกร์ 22 กันยายน 2560

โครงการอบรมภาวะความเป็นผู้นำและแผนกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ

นายวิทยา นิลกำเนิด รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาวะความเป็นผู้นำและการเขียนแผนกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วนอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม

Read More
วันเสาร์ 12 สิงหาคม 2560

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้บริหาร ฯ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมลงนามงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

Read More
วันพฤหัส 10 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

Read More
วันพฤหัส 3 สิงหาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายชำนาญ อยู่แพ รองผู้อำนวยการ ฯ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประกวดการเขียนแผนธุรกิจได้ลำดับที่ ๑-๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการธุรกิจต่อไป

Read More
วันพฤหัส 3 สิงหาคม 2560

มอบเกียรติบัตรตัวแทนนักกีฬาระดับ อศจ. อุดรธานี

นายวิทยา นิลกำเนิด รองผู้อำนวยการ ฯ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับประเทศ ที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป

Read More
วันพฤหัส 27 กรกฎาคม 2560

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดพิธีลงนามถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

Read More