Navigation
วันอังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2561

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รร.ตชด. บ้านเทพภูเงิน อ.น้ำโสม

Read More
วันจันทร์ 22 มกราคม 2561

สบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

Read More
วันพฤหัส 18 มกราคม 2561

คณะผู้บริหาร ฯ และข้าราชาการครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี “ร่วมรำลัก 125 ปี วันสถาปนาเมืองอุดรธานี”

คณะผู้บริหาร ฯ และข้าราชาการครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี “ร่วมรำลัก 125 ปี วันสถาปนาเมืองอุดรธานี”

Read More
วันพฤหัส 28 ธันวาคม 2560

ผู้อำนวยการ ฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค 2 จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากพลตรีกิตติพงษ์ กาญจนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีบริการน้ำมันก๊าซธรรมชาติ ปตท. อุดรสยามปิโตรเลียม จังหวัดอุดรธานี

Read More
วันพฤหัส 28 ธันวาคม 2560

งานการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ ร่วมงานการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว

Read More
วันพฤหัส 14 ธันวาคม 2560

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ เข้าร่วมพิธีปิดแบบองค์การ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Read More
วันพฤหัส 7 ธันวาคม 2560

7 ธ.ค 2560 ตั้งศาลพระภูมิวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันพุธ 6 ธันวาคม 2560

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา  2561  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลาในการสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตที่ www.kutcudon.ac.th (สมัครเรียนออนไลน์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ สมัครด้วยตนเองที่ อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 7 หมู่ 1 ถนนอุดร – ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31  มีนาคม  2561

วิธีการสมัคร

กรอกข้อมูลในใบสมัคร  ติดรูปถ่าย แล้วยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ในวันที่ระบุในใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและวุฒิการศึกษา

Read More