Navigation
วันจันทร์ 7 มกราคม 2562

มอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษา จำนวน 45,000 บาท เพื่อการศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561 นางสาวพรพรรณ เรืองปัญญา มอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษา จำนวน 45,000 บาท เพื่อการศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ขอให้เจริญสุขสวัสดิ์ ประสบผลสำเร็จในชีวิตสืบไป

Read More
วันพฤหัส 20 กันยายน 2561

การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ และรองผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นำของคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพและคณะกรรมการชมรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Read More
วันพฤหัส 20 กันยายน 2561

พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ

Read More
วันพุธ 19 กันยายน 2561

โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ และรองผู้อำนวยการ ฯ จัดโครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการบันทึกการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรม Log book ให้กับข้าราชการครู และพนักงานราชการ(ครู) ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันศุกร์ 14 กันยายน 2561

มอบเกียรติบัตร ให้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาถิเษกอุดรธานี หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า

ท่าน สุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตร ให้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาถิเษกอุดรธานี หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 61

Read More
วันศุกร์ 24 สิงหาคม 2561

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายชำนาญ อยู่แพ รองผู้อำนวยการ ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้รับเกียรติจาก นายภาณุวัฒน์ สาริโท เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ การบริหารทืมงาน และการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันพฤหัส 2 สิงหาคม 2561

ตรวจมาตรฐานหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต

วิทยาลัย ฯ ยินดีต้อนรับ ดร.อนิรุทธ์ จันทมูล ดร.อลงกรณ์ เลิศปัญญา และคุณฐานิดา อุทธา ผู้ตรวจมาตรฐานหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันพฤหัส 26 กรกฎาคม 2561

ลงนามถวายพระพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาทุกคน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More