Navigation
วันพฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2/2563

Read More
วันพฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

นายพัทธพล จารุจิตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วม อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพื่อคัดเลือกนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการดำเนินงาน อวท. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจำปีการศึกษา 2564 จ.อุดรธานี 3 ธันวาคม 2363 ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

 

Read More
วันเสาร์ 28 พฤศจิกายน 2563

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 4/2563 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2563

Read More
วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 4/2563 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2563

อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 4/2563 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2563 โดย นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายศุภกฤต แกมนิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ประธาน พ.ส.น.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี

 

Read More
วันพุธ 14 ตุลาคม 2563

พิธีพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายพัทธพล จารุจิตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

Read More
วันพุธ 30 กันยายน 2563

ประชุมประจำเดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2563

Read More
วันพุธ 30 กันยายน 2563

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Read More
วันพุธ 30 กันยายน 2563

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ให้กับ คุณครูศศิมา พรอินทร์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More