Navigation
วันพฤหัส 3 พฤศจิกายน 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย)

Read More
วันพฤหัส 3 พฤศจิกายน 2559

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1

Read More
วันพฤหัส 3 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 180 มม. ฐานเหล็กหล่อชิ้นเดียวกันพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี 2560

Read More
วันพุธ 2 พฤศจิกายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Read More
วันอังคาร 1 พฤศจิกายน 2559

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Read More
วันพฤหัส 27 ตุลาคม 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานขับรถ

Read More
วันพฤหัส 20 ตุลาคม 2559

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี   http://www.kutcudon.ac.th/king9/  หรือ http://www.kutcudon.ac.th/

Read More
วันพฤหัส 20 ตุลาคม 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Read More