วันพฤหัส 27 ตุลาคม 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานขับรถ

Read More
วันพฤหัส 20 ตุลาคม 2559

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี   http://www.kutcudon.ac.th/king9/  หรือ http://www.kutcudon.ac.th/

Read More
วันพฤหัส 20 ตุลาคม 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอน) ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Read More
วันศุกร์ 30 กันยายน 2559

สุดยอดฝีมืออาชีวะไทย Thailand’s Best Skills ชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า 500,000 บาท

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภททีมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี
โทร 042-295547 หรือ นายพนม แสงแก้ว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ 088-788-2779 สมัครได้ทาง e-mail : [email protected] และทาง E-office วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ส่งใบสมัครไดภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ทาง E-office วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี  ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://www.facebook.com/thbestskills

THBestSkill59

 

 

 

 

Read More
วันศุกร์ 5 สิงหาคม 2559

แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม

Read More
วันอังคาร 2 สิงหาคม 2559

คำสั่งคณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์

 

to

Read More
วันจันทร์ 30 พฤษภาคม 2559

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ นักเรียน-นักศึกษา ชั้นปีที่ 1

Read More
วันจันทร์ 30 พฤษภาคม 2559

โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาโรงเรียน

Read More