Navigation
วันพฤหัส 16 พฤศจิกายน 2560

ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2561

Read More
วันพุธ 18 ตุลาคม 2560

เปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ปีงบประมาณ 2560 เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน

Read More
วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

Read More
วันศุกร์ 29 กันยายน 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันอังคาร 15 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More
วันพุธ 31 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

Read More
วันพุธ 31 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

Read More