Navigation
วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

Read More
วันศุกร์ 29 กันยายน 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันอังคาร 15 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More
วันพุธ 31 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

Read More
วันพุธ 31 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

Read More
วันอังคาร 4 เมษายน 2560

เอกสารประกอบการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบที่นี่

Read More
วันพุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และปวส.เป็นกรณีพิเศษ(โควตา)

Read More