Navigation
วันศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
วันศุกร์ 7 ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๔ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
วันจันทร์ 1 ตุลาคม 2561

ประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์ฝึกอบรมนวัตกรรมการศึกษาสู่อนาคต Thailand ๔.๐ ชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์ฝึกอบรมนวัตกรรมการศึกษาสู่อนาคต Thailand ๔.๐ ชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
วันจันทร์ 9 กรกฎาคม 2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Read More
วันศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561

นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฯ เปิดการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561
นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสงเป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย กิจกรรม
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมและสาธิตการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพร
ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลนาทับกุง
อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เป็นการพัฒนา ต่อยอด นวัตกรรม

Read More
วันศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Read More
วันพฤหัสบดี 3 พฤษภาคม 2561

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการ อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการ
อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย กิจกรรม
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมและสาธิตการผลิตอาหารสัตว์ ระหว่างวันที่
1-4 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลนาม่วง
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

Read More
วันพฤหัสบดี 26 เมษายน 2561

นักเรียน/ศิษย์เก่า/ผู้ที่ได้ผ่านการบ่มเพาะแล้ว ได้เป็นผู้ประกอบการ

Read More