Navigation
วันจันทร์ 16 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

Read More
วันจันทร์ 16 ตุลาคม 2560

โครงการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ คณะรองผู้อำนวยการ ฯ จัดโครงการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2560

  …

Read More
วันศุกร์ 13 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 

Read More
วันพุธ 4 ตุลาคม 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และตำแหน่งพนักงานขับรถ

 

Read More
วันพุธ 4 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

 

Read More
วันศุกร์ 18 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More
วันเสาร์ 12 สิงหาคม 2560

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้บริหาร ฯ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมลงนามงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

Read More
วันพฤหัส 10 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

Read More