วันศุกร์ 9 มิถุนายน 2560

นายชำนาญ อยู่แพ รองผู้อำนวยการ ฯเข้าร่วมประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SRA ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายม 2560 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ อยู่แพ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2559

Read More
วันอังคาร 6 มิถุนายน 2560

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

Read More
วันอังคาร 6 มิถุนายน 2560

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และนายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม/สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ปีงบประมาณ 2560

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และนายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม/สร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ปีงบประมาณ 2560

 

Read More
วันอังคาร 6 มิถุนายน 2560

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และคณะผู้บริหาร สำรวจพื้นที่ซ่อมแซมอาคารเรียน พร้อมเยี่ยมชม พบปะ นักเรียน นักศึกษา

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และคณะผู้บริหาร สำรวจพื้นที่ซ่อมแซมอาคารเรียน พร้อมเยี่ยมชม พบปะ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดห้องเรียนให้น่าเรียนยิ่งขึ้น

 

Read More
วันจันทร์ 5 มิถุนายน 2560

นายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประชุมผู้จำหน่ายอาหาร

ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ นายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เชิญผู้จำหน่ายอาหารภายในวิทยาลัย เข้าร่วมประปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม

 

 

 

 

Read More
วันศุกร์ 2 มิถุนายน 2560

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูพิเศษสอน

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูพิเศษสอน

Read More
วันศุกร์ 2 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

Read More
วันจันทร์ 29 พฤษภาคม 2560

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ ได้เป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวกาชาด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม พ.ศ  2560

Read More