Navigation
วันพฤหัส 29 มิถุนายน 2560

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน เป็นวันสุนทรภู่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายวิทยา นิลกำเนิด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ วิทยาลัย ฯ มีการจัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันคัดลายมือ และการกล่าวสุนทรพจน์ โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

Read More
วันพฤหัส 29 มิถุนายน 2560

โครงการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมี นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นายปัญญา ชูพรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ และนายอิทธิพล วังคำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ร่วมการดำเนินการตามหลักสูตรตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของทั้งสองฝ่าย โดยมีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ดำเนินการจัดรายวิชาพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีเป็นผู้ดำเนินการจัดตามหมวดทักษะวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖

Read More
วันจันทร์ 26 มิถุนายน 2560

วันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิ.ย ๒๕๖๐

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงสัญลักษณ์ปฏิญาณตน ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More
วันเสาร์ 24 มิถุนายน 2560

การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ๒๓ มิ.ย ๒๕๖๐

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะศึกษาประจำปี ๒๕๖๐

 

Read More
วันพฤหัส 22 มิถุนายน 2560

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษารอบรองชนะเลิศ

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะศึกษา รอบรองชนะเลิศ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี Vs วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

Read More
วันพฤหัส 22 มิถุนายน 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา เอพีพีซี รุ่นที่ ๗-๑๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธานร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา เอพีพีซี รุ่นที่ ๗-๑๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

Read More
วันพุธ 21 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงิน

Read More
วันจันทร์ 19 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่การเงิน

 

Read More