Navigation
วันศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ไฟฟ้ากำลัง) และตำแหน่งบรรณารักษ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ไฟฟ้ากำลัง) และตำแหน่งบรรณารักษ์

Read More
วันศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาไทย)

Read More
วันพฤหัส 15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

Read More
วันศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Read More
วันพฤหัส 1 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ภาษาไทย)

Read More
วันพุธ 31 ตุลาคม 2561

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

Read More
วันพุธ 17 ตุลาคม 2561

ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน

Read More
วันพฤหัส 20 กันยายน 2561

การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ และรองผู้อำนวยการ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นำของคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพและคณะกรรมการชมรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Read More