วันพฤหัส 28 ธันวาคม 2560

ผู้อำนวยการ ฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค 2 จัดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากพลตรีกิตติพงษ์ กาญจนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีบริการน้ำมันก๊าซธรรมชาติ ปตท. อุดรสยามปิโตรเลียม จังหวัดอุดรธานี

Read More
วันพฤหัส 14 ธันวาคม 2560

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ เข้าร่วมพิธีปิดแบบองค์การ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Read More
วันพุธ 13 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

Read More
วันพฤหัส 7 ธันวาคม 2560

7 ธ.ค 2560 ตั้งศาลพระภูมิวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
วันพฤหัส 23 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมวันวชิราวุธ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.6) ถวายราชดุดีและบำเพ็ญประโยชน์

คณะผู้บริหาร ครู และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.6) โดยจัดกิจกรรมถวายราชดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 23 พศจิกายน 2560

Read More
วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560

สมุดบันทึกการฝึกประสบการวิชาชีพ

ปกสารบัญ

สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

Read More
วันจันทร์ 16 ตุลาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

Read More
วันจันทร์ 16 ตุลาคม 2560

โครงการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ คณะรองผู้อำนวยการ ฯ จัดโครงการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2560

  …

Read More