Navigation
วันพฤหัส 19 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำงานการบัญชี

Read More
วันอังคาร 17 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำงานการบัญชี

Read More
วันพุธ 4 กรกฎาคม 2561

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการบัญชี

 

Read More
วันจันทร์ 28 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read More
วันพฤหัส 3 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครู (ช่างยนต์)

Read More
วันศุกร์ 27 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (ช่างยนต์)

Read More
วันพุธ 11 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ช่างยนต์)

Read More
วันอังคาร 10 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย) ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More