วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • (529 kB)