Navigation

นายก อบจ.เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม และมอบชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เดินทางเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม นวัตกรรมการศึกษาสู่อนาคต THAILAND 4.0 พร้อมเป็นเกียรติมอบชุดฝึกเพื่อการเรียนรู้ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 8 วิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี โดยมี นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ