วันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายชำนาญ อยู่แพ รองผู้อำนวยการ ฯ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประกวดการเขียนแผนธุรกิจได้ลำดับที่ ๑-๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการธุรกิจต่อไป

  • By
  • ส.ค. 03 2560
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา