ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง โยธา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง โยธา และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • (12 MB)