ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และตำแหน่งพนักงานขับรถ

 

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนและพขร.

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • (ERROR)