Navigation

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ เข้าร่วมพิธีปิดแบบองค์การ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

  • By
  • ธ.ค. 14 2560
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560