นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ ได้เป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวกาชาด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม พ.ศ  2560