นายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประชุมผู้จำหน่ายอาหาร

ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ นายพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เชิญผู้จำหน่ายอาหารภายในวิทยาลัย เข้าร่วมประปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม