งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้บริหาร ฯ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมลงนามงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี