กิจกรรมวันวชิราวุธ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.6) ถวายราชดุดีและบำเพ็ญประโยชน์

คณะผู้บริหาร ครู และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.6) โดยจัดกิจกรรมถวายราชดุดีและบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 23 พศจิกายน 2560