Navigation

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ผู้วิจัย นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร

2.บทคัดย่อ (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ปีที่วิจัย 2562

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • (75 kB)
  • By
  • มิ.ย. 08 2563
  • Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • ปิดความเห็น บน การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี